Ψάλται

Δεξιός Χορός•
Άριστος Θουκυδίδης-Χοράρχης, Αναστάσιος Παπαθωμά, Λοΐζος Μίτσιγγας, Μιχαήλ Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Ιωάννου, Νεόφυτος Κυριάκου, Νίκος Αντωνίου, Παναγιώτης Τσαγγάρης, Στυλιανός Δημητρίου, Μιχάλης Τριβυζαδάκης, Μάριος Θουκυδίδης, Γιώργος Θουκυδίδης.

Αριστερός Χορός•
Νίκος Παναγιώτου-Χοράρχης, Ανδρέας Παπανδρέου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Σάββας Αργυρίδης, Χρίστος Λαούτας, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Βασίλειος Καμένος, Αντώνιος Παπαγεωργίου, Ματθαίος Ματθαίου και Μιχάλης Σίβακας.