Επικοινωνία

Μετόχιο Κύκκου, Λευκωσία

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία,

Τηλεφωνική επικοινωνία: 22390000(τηλεφωνικόν κέντρον Μετοχίου).

Ηλεκτρονική Διευθυνση : χχχχχχ.com